IASPM - Slovenia

ZASTAVA SLO ZASTAVA GB
Mednarodno združenje za študij popularne glasbe - Slovensko združenje
ISH - Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana
International Association for the Study of Popular Music ( I.A.S.P.M.) - Slovenian branch
ISH - Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana
Beethovnova 2/III., Ljubljana
tel: +386 061/ 223 024
fax: +386 061/ 1250 475
E-mail: ico@ish.si
Internet: http://www.kabi.si/si21/IASPM/

Beethovnova 2/III., Ljubljana
tel: +386 061/ 223 024
fax: +386 061/ 1250 475
E-mail: ico@ish.si
Internet: http://www.kabi.si/si21/IASPM/

I.A.S.P.M. - Slovensko združenje
Gregor Tomc (predsednik)
ISH - Institutum Studiorum Humanitatis
Jože Vogrinc (koordinator medijskih študij)
I.A.S.P.M. - Slovenian branch
Gregor Tomc (Chairman)
ISH - Institutum Studiorum Humanitatis
Jože Vogrinc (Coordinator of Media Studies)
Slovenska veja IASPM je bila osnovana decembra 1995. Vanjo se je povezalo dvajset članov, pri čemer ti pričakujejo, da se bo njeno članstvo s širjenjem njenih aktivnosti krepilo. Slovenska veja je - do danes - edina veja IASPM, osnovana na področjih bivše Jugoslavije. Zato se vanjo včlanjujejo tudi posamezniki iz drugih republik bivše Jugoslavije.

Manevrsko področje slovenske veje IASPM seže od sociologije, etnomuzikologije, etnologije in filozofije do glasbenega žurnalizma in kritike. V zadnjih dvajsetih letih se je večina naših članov aktivno ukvarjala s pisanjem prispevkov in oddaj za tiskane in elektronske medije, s knjigami, prevodi, organizacijo koncertov ipd in bila povezana z različnimi vidiki popularne glasbe in kulture.

The Slovene branch of IASPM was founded in December 1995. It has twenty members although its membership will probably increase with the intensification of our activities. The Slovene branch is the only one - as yet - founded on the terrritory of ex-Yugoslavia and therefore our membership also includes individuals from other ex-Yugoslav republics.

Our intelectual profiles range from sociology, ethnomusicology, ethnology, philosophy to music journalism and criticism. In the last twenty years the majority of our members have been actively involved either in publishing or broadcasting articles, books, translations, shows, etc., related to various aspects of popular music and culture.

BALKANSKA POPULARNA GLASBA simpozij

Prireditelja:

BALKAN POPULAR MUSIC conference

Organizers:


© 1996 Kabi d.o.o.