[Si21]

Model '95

V za~etku tega meseca se je v diskoteki Dakota odvijal polfinale tekmovanja model 95, ki ga revija Jana prireja `e ~etrto leto.

Izmed 25 deklet je komisija izbrala 15 deklet, ki so nastopile na finalu, na Oto~cu.

Komisijo so sestavljali:

Revija Jana prireja tovrstno lepotno tekmovanje `e ~etrto leto. Letos je organizacijo zaupala Igorju [ajnu. Na prvem tekmovanju leta 1992 z imenom "OBRAZ LETA", ki se je kon~alo s finalom v Bernandinu, je zmagala Martina Kajfe`. Prvo mesto ji je omogo~ilo lepo manekensko kariero v tujini. Zanimivo je tudi, da je tekmovanje pred tremi leti re`iral Petar Radovi~, povezoval pa Stojan Auer, ki je takrat za~el svojo uspe{no kariero kot TV zvezda. Ista dvojica je vodila tudi finalno prireditev MODEL 95, ki je bila 23.06.1995 na Oto~cu in si ga je v `ivo ogledalo pribli`no 1000 ljudi.

Kon~na razvrstitev je bila slede~a:

  1. Ksenija Vlah
  2. Lea Turk
  3. Stan~ka [ukalo

Toma` Ostanek

Finalistke

Foto: Dean Dubokovi~

1. Jasmina [trekelj
[ola/poklic: gimnazija
Datum rojstva/starost: 16 let
Vi{ina: 175
Te`a: 56
Mere (O/P/B): 86/62/90
Lasje (B/D): rde~e - rjavi
O~i: modre
2. Stan~ka [ukalo
[ola/poklic:
Datum rojstva/starost: 24.05.1978
Vi{ina: 178
Te`a: 58
Mere (O/P/B): 90/59/90
Lasje (B/D): blond
O~i: zelene
3. Ksenija Vlah
[ola/poklic:
Datum rojstva/starost: 20 let
Vi{ina: 174
Te`a: 50
Mere (O/P/B): 87/60/87
Lasje (B/D): blond
O~i: modre
4. Lea Turk
[ola/poklic: Gimnazija Poljane
Datum rojstva/starost: 09.09.1979
Vi{ina: 170
Te`a: 50
Mere (O/P/B): 85/59/88
Lasje (B/D): svetlo rjavi
O~i: rjave
5. Vera Kaurin
[ola/poklic: dijakinja
Datum rojstva/starost: 16 let
Vi{ina: 175
Te`a: 50
Mere (O/P/B): 88/58/88
Lasje (B/D): temno rjavi
O~i: ~rne
6. Rebeka Dremelj
[ola/poklic: Osnovna {ola
Datum rojstva/starost: 25.07.1980
Vi{ina: 175
Te`a: 55
Mere (O/P/B): 88/62/90
Lasje (B/D): rjavi
O~i: rjave
7. Dinka Jogi~
[ola/poklic: dijakinja
Datum rojstva/starost: 18 let
Vi{ina: 179
Te`a: 54
Mere (O/P/B): 87/59/89
Lasje (B/D): rde~e - rjavi
O~i: rjave
8. Renata Bohinc
[ola/poklic: dijakinja
Datum rojstva/starost: 03.10.1979
Vi{ina: 174
Te`a: 52
Mere (O/P/B): 88/60/89
Lasje (B/D): ~rni
O~i: ~rne
9. Meta Avsec
[ola/poklic: Ekonomska sr. {ola
Datum rojstva/starost: 14.07.1977
Vi{ina: 180
Te`a: 58
Mere (O/P/B): 91/61/91
Lasje (B/D): rjavi
O~i: modre
10. Tatjana Tutan
[ola/poklic: dijakinja
Datum rojstva/starost: 01.06.1978
Vi{ina: 174
Te`a: 54
Mere (O/P/B): 88/62/88
Lasje (B/D): blond
O~i: modre
11. Eva Svete
[ola/poklic: Turisti~na sr. {ola
Datum rojstva/starost: 28.11.1977
Vi{ina: 175
Te`a: 53
Mere (O/P/B): 86/60/90
Lasje (B/D): rjavi
O~i: zelene
12. Romana Mencinger
[ola/poklic: dijakinja
Datum rojstva/starost: 18 let
Vi{ina: 176
Te`a: 51
Mere (O/P/B): 88/59/88
Lasje (B/D): temno rjavi
O~i: rjave
13. Jasmina Behri~
[ola/poklic: {tudentka
Datum rojstva/starost: 19 let
Vi{ina: 176
Te`a: 55
Mere (O/P/B): 90/61/91
Lasje (B/D): rjavi
O~i: rjave
14. Mateja Todorovski
[ola/poklic: {tudentka
Datum rojstva/starost: 19 let
Vi{ina: 181
Te`a: 60
Mere (O/P/B): 86/62/92
Lasje (B/D): svetlo rjavi
O~i: modre
15. Nata{a Verstov{ek
[ola/poklic:
Datum rojstva/starost: 31.08.1975
Vi{ina: 174
Te`a: 56
Mere (O/P/B): 85/62/90
Lasje (B/D): rjavi
O~i: zelene
© 1995 Toma` Ostanek & Kabi d.o.o.
Slike © 1995 Dean Dubokovi~