-------------------------------------------------------------------
Dekleta so se za za~etek na odru predstavile z baklami v usnjenih obla~ilih firme URKO Kamnik. Na obrazu leta 1992 je zmagala Martina Kajfe`. Spremljali sta jo Mojca Mladenovi~ in Melanija Knaus. Napovedoval je Stojan Auer. V garderobi je pred tekmovanjem vladala napetost. Za make up je poskrbela Manca Maselj. Martina Kajfe` v trenutkih zmagoslavja v Bernardinu s svojo mamo. Martina Kajfe` zmagovalka obraza leta 1992.

Vse slike so © Toma` Ostanek
-------------------------------------------------------------------
© 1995 Toma` Ostanek & Kabi d.o.o.